KONCEPT 4⋅2023: Voda

V štvrtom čísle magazínu Koncept sa zamýšľa Jarmila Bencová nad témou Voda v konceptoch architektúry. Francisco del Coral hodnotí tvorbu Carla Scarpu. Kristína Tomanová a Táňa Kuva sa rozprávajú s Emíliou Bednárovou z Katedry geotechniky STU o vode, ktorá pretvára krajinu. Eduardo Souto Moura predstaví vodnú elektráreň Tua Dam. Prokop Matej sa rozprával s Petrom…

Publikované

KONCEPT 3⋅2023: Pamäť architektúry 

V treťom čísle magazínu Koncept píše Igor Krpelán o zachovaní a pokračovaní kultúrneho odkazu. Definuje charakteristické znaky tradičnej architektúry, najmä v oblasti Oravy. Pavol Paňák sa zamýšla v rozhovore s Táňou Kuva a Kristínou Tomanovou o podobách regionalizmu, ako architektúra reaguje na topografiu miesta, svetelné podmienky či miestnu klímu. Architekti Flores&Prats sa rozprávaju s Natáliou…

Publikované