Stadtelefant

Stadtelefant Viedeň - bočný pohľad na objekt. Foto: Andreas Buchberger

Viedenský objekt je riešený ako oceľobetónový skelet s prefabrikovanou sendvičovou fasádou s priznaným rastrom nápadne pripomínajúcim panelové domy minulého režimu.

Publikované

KONCEPT 1⋅2022: Panel

Takmer 750-tisíc panelákových bytov pochádzajúcich z éry socializmu sa stalo významným symbolom doby svojho vzniku.

Publikované