Energetika panelových bytových domov a možnosti ich obnovy

Mladá žena v zimnej záhrade, 1836. Zdroj: Tresidder, Stafford, 1986

Výstavba, prevádzka, údržba a demolácia stavieb tvoria až 40 % celkovej produkcie skleníkových plynov a znečistenia na svete. S rastúcim počtom obyvateľov a životnou úrovňou sa priamo úmerne zvyšuje aj spotreba energií a odpadu v našich domácnostiach.