Ochrana osobných údajov

Riadne spracovanie vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme dôraz na ich ochranu.

Kto sme

Spoločnosť Hobby media, s.r.o. so sídlom Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava IČO: 36 687 316 vznikla v roku 2017. Okrem magazínu KONCEPT vydáva časopisy Pekné bývaniePekné bývanie v záhrade a Dom a byt. Prevádzkuje tiež web Doma.sk.

Ako prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi

S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už v súvislosti s kúpou tovaru alebo služby od nás (napr. predplatné Vami zvoleného titulu), účasťou na nami organizovanej spotrebiteľskej súťaži alebo v súvislosti s naším obchodným vzťahom alebo iným zmluvným vzťahom.

Prečo pracujeme s Vašimi osobnými údajmi?

Naším cieľom je poskytovať vám zaujímavý mediálny obsah a atraktívne služby. Aby sme Vám tieto vedeli poskytovať, či už ste náš predplatiteľ, účastník spotrebiteľskej súťaže, zamestnanec alebo obchodný partner, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitný tovar alebo službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám.

Či už na základe oprávneného záujmu alebo Vášho súhlasu spracúvame osobné údaje aj na účely marketingu a na monitorovanie a analyzovanie Vašej činnosti na našich stránkach v súvislosti s užívaním našich online služieb.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru účelu spracovania.

Cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý je zapísaný do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webovej stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad ponúkne vám obsah, ktorý preferujete, zaistí nezobrazovanie vami už videnej reklamy, vo formulároch urýchli vypĺňanie údajov, ktoré ste vypĺňali pri predchádzajúcich návštevách a podobne.

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným z právnych základov môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás, ponúknuť vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako nás môžete kontaktovať

Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov môžete použiť nasledujúce kontakty:

  • Email: zodpovednaosoba@hobbymedia.sk
  • Adresa: Hobby media, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03, Bratislava