Model: Pragya Gupta, Dana Čupková

Screenshot 2024 06 13 at 08.07.08

Diskretizácia nízkotechnologického adaptívneho debnenia z ubíjanej hliny: geometrické tvarovky na tepelne výkonné hlinené stenové panely  

Výsledkom projektu, ktorý vychádza z hybridného materiálového a klimatického prístupu k navrhovaniu, je výpočtový rámec dizajnovania low-tech adaptabilného debnenia z ubíjanej hliny, ktoré umožňuje variabilné tvarovanie povrchu súvisiace s tepelnými a estetickými parametrami návrhu. Táto štúdia, ktorá rieši potrebu udržateľnej výstavby s nízkym vplyvom na životné prostredie v rozsiahlych oblastiach sveta, kde by tepelná hmota spojená s hlinenou konštrukciou radikálne prispela k zníženiu uhlíkovej stopy, vychádza z rozsiahlej kultúrnej a ekologickej histórie ubíjanej hliny v týchto regiónoch. Poskytuje novú metodiku na tvarovanie vertikálnych konštrukcií z ubíjanej zeminy in situ až po výstavbu, využíva simuláciu sledovania lúčov, ktorá stanovuje obmedzenia pre geometrickú konštruovateľnosť. Naším cieľom je riešiť vnímanie hlinenej konštrukcie ako low-tech prírodného anachronického materiálu, rozšíriť jej konštrukčný repertoár a zároveň sa zaoberať klimaticky citlivým prístupom k tvarovaniu architektonických systémov.

Architektka Dana Čupková je docentkou na Carnegie Mellon School of Architecture (SoA CMU) a vedie ateliér EPIPHYTElab, ktorý sa venuje výskumu a architektonickému navrhovaniu. Danina tvorba je zameraná na environmentálnu etiku v architektúre, zaoberá sa prienikom životného prostredia, ekológie a architektúry. Jej zameranie na tvarovanie nových materiálov vzhľadom na ich vlastnú energiu aj nových výrobných technológií sa spája s výskumom termodynamiky v architektúre a obehu/tokov konštrukčného odpadového materiálu. Na SoA CMU Dana vedie magisterské štúdium vedy pre trvalo udržateľné navrhovanie. V roku 2018 bola zvolená do redakčnej rady časopisu International Journal of Architectural Computing (IJAC) a o rok neskôr dostala cenu od The Association for Computer Aided Design in Architecture ACADIA – výnimočný pedagóg. V roku 2022 jej bola udelená cena Creative Achievement Award od Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA) a pôsobila ako vedecká štipendistka Fulbrigtovej nadácie USA na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. https://www.instagram.com/dcupk/

Pragya Gupta absolvovala magisterské štúdium v oblasti udržateľného dizajnu na Carnegie Mellon School of Architecture v roku 2019. Pracuje ako vedúca tímu pre výpočtové navrhovanie a analytička výkonnosti v spoločnosti NBBJ v Seattli. Jej práca kombinuje navrhovanie vysoko výkonných budov s výpočtovými postupmi s cieľom vytvárať zdravé a udržateľné priestory, ktoré približujú ľudí k prírode. Spolupracuje s projektovými tímami na využívaní dát ako nástroja na riadenie a vyhodnocovanie projektových nápadov a je advokátkou za dizajn s nulovými emisiami oxidu uhličitého. https://www.instagram.com/unsettlingabroad/   

  

Poďakovanie   

Tento výskumný projekt bol vypracovaný v akademickom roku 2018/19 v rámci programu Master of Science in Sustainable Design (MSSD), ktorý vedie Dana Čupková. Špeciálne poďakovanie: profesor Stephen Lee a Lola Ben Alon, konzultanti diplomovej práce.