Kultúra rozhodnutí

Cintorín Brezno. Vizualizácie: LABAK

Na úvod o krajine. Pomenovanie krajina alebo krajinný medzi nami otvára mnoho diskusií a naším cieľom je neustále hľadať, či sme schopní uchopiť komplexnosť témy a ako s tou komplexnosťou vieme narábať.