Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru

Kolonáda. Zdroj: Vizualizácie štúdia PLURAL

Rozhovor s partnermi štúdia PLURAL, Martinom Jančokom a Michalom Janákom. V októbri 2020 v spolupráci s brnianskym štúdiom krajinnej architektúry Ateliér DIVO vyhral súťaž na revitalizáciu verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana v Trnave. Ide o rozsiahle územie – deväť dvorov naviazaných na obytnú funkciu a jedno „centrum“ prislúchajúce k občianskej vybavenosti.