Disruption in the City 

20240102 150019

Dizajn s konceptom

Občasná rubrika plánuje prinášať výber z diel umenia a dizajnu, ktoré majú silný vzťah k architektúre.

Text a koncept: Monika Dobrovičová 

Médium: textilná tapeta 120 x 120 cm 

Technika: sieťotlač 

V Bratislave žijem od pádu dvojičiek v New Yorku v roku 2001. Za tých 23 rokov sa Bratislava zmenila na nepoznanie, každodennosť mesta podlieha neustálej zmene a výsledkom je vznik akoby predmestia spomínaného veľkomesta. Pri banálnej každodennej ceste mestskou dopravou som si túto zmenu naplno uvedomila, urobila pár záberov mobilom, ktoré som následne previedla do naivnej kresby modrým perom.

Zo vzniknutých návrhov som vytvorila jednu kompozíciu a tú som v programe Arachne skúsila rôznymi spôsobmi opakovať, čiže raportovať, až kým som nedostala hlavnú podkladovú kompozíciu, ktorú som potom narušila ďalším motívom s témou Hradu. Zvolila som tmavomodrú farbu, chcem nepriamo odkazovať na techniku modrotlače, ktorá bola úzko prepojená s každodennosťou slovenského vidieka v minulosti. V jej prípade modrý podklad komunikuje so zväčša svetlým florálnym dekorom.

Finálna práca je biele plátno s modrým vzorom napnutým na drevenom štvorcovom ráme. Vyjadruje dynamiku zmeny moderného rozvíjajúceho sa veľkomesta, ktorá narúša alebo je sama narušovaná samotnou minulosťou. S motívom narušenia som ďalej pracovala a stvárnila ho v čipke krivou ihlou, na ktorej som ponechala pôvodnú farebnosť. Prostredníctvom tradičnej ľudovej techniky som pracovala s geometrickým motívom architektonických prvkov. Výška výšivky je 25 cm. 

Monika Dobrovičová je absolventkou Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, kde vyštudovala odbory anglický jazyk a literatúra a výtvarná výchova. Od roku 1999 pôsobí ako pedagogička, jej portfólio zahŕňa pôsobenie na základnej, strednej a vysokej škole, ako aj súkromnej jazykovej škole, kde pracovala s firemnými klientmi. Od roku 2017 pôsobí ako interná pedagogička na VŠVU, vyučuje anglický jazyk študentov denného štúdia aj zamestnancov. Jej životným mottom je neustále prekonávať výzvy a posúvať sa dopredu, preto sa v roku 2023 prihlásila na dvojročné doplnkové štúdium v ateliéri Textil v priestore pod vedením Blanky Cepkovej.