Koncept 06

koncept06 square

KONCEPT 06

Téma: koncept

Kľúčové slová: #modely, #návrhy, #vizualizácie, #virtuálna realita, #technológie, #plány, #budúcnosť

Irakli Eristavi (zerozero) predstaví ideové pozadia výučby experimentálneho ateliéru architektúry na FUTU v Košiciach. Pedagogickí kolegovia Danica Pišteková a Tomáš Tholt (VŠVU) premýšľajú nad glitchom a chybou v procesoch tvorby architektúry. Juraj Palovič (gro) rozpráva, ako sa im s kolegami podarilo posunúť od zadaní ako rodinné domy a interiéry. Samppa Lappalainen (JKMM) v rozhovore vysvetľuje, ako architekti môžu vytvoriť infraštruktúru pre šťastnú spoločnosť. Ben van Berkel (UNStudio) sa rozprával s Bartoszom Haduchom o architektúre odolnej proti budúcnosti. Architekt Ján Morek vysvetľuje v rozhovore s Adriánou Henčekovou, ako vznikajú dobré vizualizácie. Boris Meluš (Nová Cvernovka) vysvetľuje, ako celá bratislavská štvrť môže byť environmentálne zaujímavá. Filip Gulan (Corwin) v rozhovore predstaví princípy projektu Palma v susedstve. Lenka Hámošová v kritickom dizajnérskom projekte upozorňuje na riziká virtuálnej develoutópie. Rea Dilhoffová v texte Hra na urbanist(k)u analyzuje architektúru počítačových hier. Matúš Lányi vo svojich výtvarných dielach Panteón a Scheherezade glosuje súčasnú spoločnosť. Zuzana Duchová odporúča knihu (Vý)Stavoprojekt. Dážďovky z undergroundu pozorujú výstavbu električkovej trate. Pokračuje aj komiks Za titulkami.

6

Umenie: Compass architekti, Veronika Selingerová 

Detail: zerozero

Skica: Hantabal architekti

Model: MDA

Šuflík: CCEA MOBA

In KONCEPT 06: Ben van Berkel, Július Brutus, Compass architekti, Rea Dilhoffová, Michal Diviš (MDA), Monika Dobrovičová, Irakli Eristavi (zerozero), Filip Gulan, Bartosz Haduch, Lenka Hámošová, Juraj Hantabal, Michaela Hantabalová, Adriána Henčeková, Matúš Lányi, Samppa Lappalainen (JKMM), Boris Meluš, Ján Morek, Juraj Palovič (gro), Zuzana Pastirčák Duchová, Danica Pišteková (VŠVU), Barbara Rek, Samčo, brat dážďoviek, Veronika Selingerová, Tomáš Tholt (VŠVU), Lucia Tóthová, Yvette Vašourková (CCEA MOBA), David West (Studio Egret West)

Editoriál:

Koncept, nie forma, je to, čo odlišuje architektúru od obyčajnej stavby.

Bernard Tschumi

Aj cesta môže byť cieľ a aj Koncept môže mať tému koncept. Latinské slovo conceptus (sloveso concipere) doslova znamená „plod“, entita počatá v matkinom lone, produkt počatia v ktoromkoľvek okamihu medzi oplodnením a narodením. Neskôr sa začína metaforicky používať na označenie intelektuálnej reprezentácie niečoho, čo sa vyvíja v mysli. Chceme sa zaoberať víziami a modelmi architektúry, obdobím, keď dochádza k postupnému zhmotneniu idey do podoby architektonickej realizácie. Keď je prvá skica počatie (conception), je potom vybavenie stavebného povolenia pôrod?

2

Asi najužitočnejšou metódou na názorné a zmyslové predstavenie konceptu je model. Ambiciózne a efektné modely sú reprezentatívnymi nástrojmi, ktoré nie sú určené výlučne pre architektov. Nové vízie uvádzajú do života tiež digitálne 3D návrhy a 3D rendery. Tieto rendery pomôžu potenciálnym klientom, ale aj inej zainteresovanej verejnosti oveľa ľahšie si veci predstaviť. Vizualizácie umožňujú lepšie zvýrazniť všetky dôležité prvky projektov z rôznych uhlov a zaoberať sa nimi veľmi podrobne. Animácie dokonale simulujú, ako vyzerá a prebieha život v budovách, dotvárajú príbeh budúcej budovy. V niektorých súťažiach idú až tak ďaleko, že sú 3D rendery v podmienkach zakázané, aby sa predišlo súťaženiu v tom, kto si zaplatí efektnejšiu firmu na vizualizácie a aby sa sústredilo na podstatu architektonickej myšlienky.

V čase, keď prechádzame od hyperrealistických renderov k digitálnym modelom a do ríše metaversa, sa fyzické architektonické modely stali v určitých kruhoch takmer minulosťou. Či už ide o prezentáciu finálneho projektu, alebo sa používajú ako nástroj na skúmanie rôznych riešení problému vo fáze návrhu, stále považujeme fyzické modely za súčasť procesu architektonického navrhovania. Zvláštna fascinácia miniatúrami a tým, čo nám hovoria o našom väčšom svete, sa týka aj iných oblastí života ako navrhovania prostredia. V stredoveku boli bežné religiózne modely chrámov, zachovali sa rôzne modely domčekov pre bábiky a vplyv stavebnice lego dávno presahuje detské hry. Miniatúry často zdôrazňujú (pre nás) podstatné veci, vysvetľujú oveľa väčšie pojmy, obsahujú interpretácie sveta a novú perspektívu.

Pojem architektúra, tak ako je používaný v oblasti IT, predstavuje aj konceptuálny model, ktorý definuje štruktúru, správanie a ďalšie pohľady na systém. Pre funkčné vízie budúcnosti je užitočné aj poznanie a poučenie z minulosti. Ako úspešne si vieme nadizajnovať budúcnosť? 

Zuzana Pastirčák Duchová 

Nový časopis o súčasnej architektúre s témou Koncept pokrstíme 2. júla v Novej Cvernovke, podujatie TU