Jarmila Bencová: Voda v konceptoch architektúry

14
14

„Rezultát o vode, ktorá sa sporadicky vytrácala z obzoru architektoniky, napokon vyjadril Platón v myšlienke, že ‚to, čo vzniklo, musí byť telesné, viditeľné a hmatateľné, ale bez ohňa sa nikdy nič nestane viditeľným ani bez hmotného hmatateľným, ale ani bez zeme hmotným; preto keď boh začal tvoriť telo vesmíru, robil ho z ohňa a zeme.‘ hovoril ale, že ‚trojrozmerné telesá nikdy nespája jeden stredný člen, ale vždy dva; preto teda boh položil doprostred medzi oheň a zem vodu a vzduch‘.“

Obrázok: Anna Bartošová-Pelikánová, Voda, 1969

Cele článok nájdete v magazíne Koncept 4/2024