Mestské dlažby z produkcie CITY STONE DESIGN

Námestie Nové Zámky
Námestie Nové Zámky. Foto: CITY STONE DESIGN

Sme slovenský výrobca betónovej dlažby a betónových plotov so sídlom v Šali.

Naša tradícia siaha až do roku 1994, kedy boli položené základy firmy. Ako značka CITY STONE DESIGN pôsobíme na trhu od roku 2015. Názov v sebe nesie citlivý prístup k betónu a zároveň reprezentuje náš posun k inováciám vo výrobných procesoch, ktorých cieľom je neustále zvyšovanie kvality a krásy produktov pre našich zákazníkov. Snažíme sa betónu dodať jedinečnosť a vytvárať tak esteticky hodnotné, ale aj dizajnové produkty úzko spojené s modernou mestskou architektúrou.

Naše portfólio preto zahŕňa aj produkty, ktoré sú určené pre verejný sektor a svojimi parametrami spĺňajú vysoké nároky kladené na mestské zóny. Jedným z parametrov je hrúbka dlažby 8 cm, ktorá zabezpečuje odolnosť voči pravidelnému zaťažovaniu. Povrch dlažieb s ostrými hranami alebo s mikrofázou zaručuje ich bezbariérovosť.

Ďalším dôležitým znakom je variabilita. Možnosť kombinácie viacerých formátov dodá plochám potrebnú dynamiku či optické rozdelenie do požadovaných zón. Väčšie formáty v rôznych rozmeroch ponúkajú možnosti, ako vyriešiť priestorovo štedré verejné priestranstvá. Uplatnia sa na námestiach, promenádach, peších zónach, trhoviskách, vo vnútroblokoch, ale aj pred obchodnými centrami a inými priestormi občianskej vybavenosti.

Dizajn betónových dlažieb pre verejný sektor by mal rešpektovať a doplniť rôznorodosť budov, kde sa často stretáva niekoľko architektonických štýlov. Na základe týchto poznatkov sme vytvorili farebnú škálu ladenú väčšinou do neutrálnych zemitých odtieňov, ktoré dokážu zjednotiť a zároveň pozdvihnúť estetickú hodnotu riešeného miesta.

Mesto Šaľa
Mesto Šaľa. Foto: CITY STONE DESIGN

V porovnaní s asfaltovými povrchmi betónové dlažbybetónové platne po zabudovaní vytvárajú škáry, ktoré zabezpečujú vodopriepustnosť dláždených plôch. Okrem estetickej funkcie tak prispievajú aj k lepšiemu odvádzaniu zrážkových vôd z povrchu, čo pomáha najmä v letných mesiacoch k zlepšeniu mikroklímy v okolí.

Mesto Malacky
Mesto Malacky. Foto: CITY STONE DESIGN
mesto Malacky
Mesto Malacky. Foto: CITY STONE DESIGN

Súčasná téma klimatických zmien čoraz viac rezonuje práve pri riešeniach spevnených plôch v rámci miest a obcí. Prudké zmeny počasia v podobe prívalových dažďov sú veľkou skúškou najmä pre kanalizačné odtoky a vedenie odpadových vôd. Aby sa odľahčilo ich zaťaženie, je potrebné pristupovať pri výstavbe verejných spevnených plôch k špeciálnym opatreniam.

Ekologická dlažba
Ekologická dlažba. Foto: CITY STONE DESIGN

Riešením sú ekologické dlažby, ktoré vďaka širším škáram zabezpečia efektívne odvádzanie zrážkovej vody priamo do pôdy. Zároveň je zabezpečené dostatočné spevnenie dláždenej plochy. Ich využitie je preto významné najmä pri plochách ako sú záchytné parkoviská,  parkoviská pred objektmi občianskej vybavenosti, odstavné plochy a príjazdové cesty.

Významnou udalosťou pre našu spoločnosť bolo získanie víťazstva vo verejnom obstarávaní na výrobu originálnej Bratislavskej mestskej dlažby s vlastným dizajnom, ktorú mesto využíva pri nových dláždeniach a výmenách povrchov. Rovnako licenciu na jej využitie bezplatne poskytuje aj súkromným alebo verejným inštitúciám.  Unikátna Bratislavská mestská dlažba zjednocuje verejné priestory a pomáha tvoriť identitu mesta.

Bratislavska dlazba MIB Marek Velček
Bratislavská dlažba. Foto: MIB/Marek Velček

Finálny návrh, ktorý vytvorili architekti Roman Žitňanský a Ján Urban z Metropolitného inštitútu Bratislavy, v spolupráci s dizajnérom Martinom Jenčom, je inšpirovaný významnými slovenskými výtvarníkmi a našou úlohou bolo tento jedinečný dizajn preniesť na povrch betónovej dlažby. Teší nás, že aj naša spoločnosť CITY STONE DESIGN s.r.o. mala možnosť prispieť k tejto významnej premene hlavného mesta.

Zdroj: PR článok spoločnosti CITY STONE DESIGN s.r.o.

Fotogaléria