KONCEPT 1⋅2023: Iné formy bývania

Magazín KONCEPT 1⋅2023 - 0001

Táňa Kuva, Kristína Tomanová | text vyšiel v magazíne Koncept 1/2023

Náš vzťah k súkromnému vlastníctvu nehnuteľností má tradíciu. Vlastnenie bolo a mentálne stále je zhmotnením nášho životného snaženia. Je dôkazom úspechu, mantrou a ideálom. Vlastnenie je status.

Ako však v úvodnom texte píše sociologička Zuzana Kusá, v čase aktuálnej bytovej krízy a rastúcej nedostupnosti môže byť bývanie v súkromnom vlastníctve aj bremenom. Bremenom, ktoré možno nakoniec spôsobí, že sa spoločnosť, kde je „bývanie vo svojom“ súčasťou národnej identity, transformuje a prijme za svoje aj iné formy bývania. Toto číslo sa preto venuje rôznym iným formám bývania, iným, ako je štandardné bývanie v rodinnom dome alebo byte v súkromnom vlastníctve.

Väčšina bytového fondu na Slovensku je súkromná. Možno práve preto sme si na rozdiel od vyspelých krajín Európy zatiaľ nenašli cestu k formám nájomného bývania.

Väčšina bytového fondu na Slovensku je súkromná. Možno práve preto sme si na rozdiel od vyspelých krajín Európy zatiaľ nenašli cestu k formám nájomného bývania. Ako aj, keď vo väčšine miest a obcí je nájomné bývanie nedostatočné a reguláciu nájmov prevzal súkromný sektor. Samosprávy postupne bojujú o svoje miesto, ale na trhu doteraz nastavenom ústretovo k developerom je to beh na dlhé trate.

Sledujeme kroky smerom k vytvoreniu systému nájomného bývania podporovaného štátom a trochu skepticky čakáme, do akej miery sa mu podarí riešiť tento problém. Už samotný názov „satelitné mestečko pre 20-tisíc ľudí“ v kontexte problému suburbanizácie našich miest vzbudzuje oprávnené obavy. Nájomné bývanie podporované štátom by určite nemalo ostať obmedzené len na tému vybudovania požadovaných metrov štvorcových. Koniec koncov, možno aj vzhľadom na doterajšiu kvalitu štátom podporovaného bývania má spojenie „sociálne bývanie“ v našej spoločnosti takmer výlučne negatívnu konotáciu. Toto tiež prispieva k odďaľovaniu premeny našej spoločnosti — spolu s nemožnosťou financovať cohousing, ktorým by určitá skupina mohla riešiť bytovú otázku tak ako vo vyspelých západných mestách či neexistenciou dostupného adekvátneho bývania pre študentov, mladé rodiny a seniorov.

Tieto u nás absentujúce typológie umožňujúce nanovo premýšľať o výmere, prevádzke či rôznych modeloch vlastníctva majú potenciál napomôcť riešiť bytovú krízu. Projekty nájomného a sociálneho alebo vedome minimalizovaného bývania v súkromnom vlastníctve reflektované v čísle V01 sú inovatívnymi príkladmi hľadania udržateľného bývania tejto doby. Dôkazom, že je možné dobre bývať aj bez nutnosti podriadiť zásadné životné rozhodnutia podmienkam zadlženia.

Obsah vydania 1⋅2023

 • Bývanie ako právo a bremeno ⋅ Zuzana Kusá
 • Plochy, ktoré obývame ⋅ Opposite Office
 • Byt v záhrade ⋅ Grau
 • DOM.ov ⋅ Katarína Smatanová
 • Jardim Colombo ⋅ Christian Kerez
 • Hľadanie dimenzie rovnocennosti ⋅ Peris+Toral Arquitectes
 • Architektúra komunít ⋅ Boris Hrbáň
 • Pentagon ⋅ Martin Varga
 • Open source návrh nájomného bytu ⋅ Ateliér ô
 • Skica ⋅ JRKVC
 • Model ⋅ Róbert Bakyta
 • Šuflík ⋅ Lenka Míková architekti

Ukážkové strany z vydania