Nový Európsky Bauhaus

NEB 0117
Pohľad na park Cinquantenaire Park, Brusel, foto: NEB

Festival iniciatívy Nový európsky Bauhaus 2024 v Bruseli bol úspešným podujatím, ktoré počas piatich dní prilákalo tisíce účastníkov – na mieste aj virtuálne -, ktorí sa počas interaktívnych panelových diskusií, workshopov, prezentácií a umeleckých vystúpení spojili s viac ako 250 umelcami, vystavovateľmi, rečníkmi a tvorcami politík.

Na prestížnom ceremoniáli udeľovania nových európskych cien Bauhaus 2024 bolo vyzdvihnutých 20 pozoruhodných projektov a myšlienok, ktoré stelesňujú étos hnutia. Objavte víťazov súťaže 2024 tu.

Výstava prezentujúca týchto finalistov a ich inovatívnu prácu pokračuje online

V rámci magazínu Koncept sme natočili niekoľko krátkych videí s tvorcami a tvorkyňami inovatívnych projektov v oblasti verejného priestoru, stavebníctva, experimentálnej architektúry:

Spolka, jeden z projektov nominovaný na NEB PRIZE

Spoločnosť RITTWEGER + TEAM sa v rámci projektu Circular Material LAB angažuje v oblasti udržateľného využívania zdrojov a prechodu na obehové hospodárstvo tým, že podporuje spoločnosti pri koncepčnom rozvoji materiálových cyklov a využívaní opätovne použiteľných materiálov.

“Medzinárodné stavebné výstavy (IBA) sa v priebehu minulého storočia stali renomovaným symbolom nemeckej stavebnej kultúry, ktorá je celosvetovo uznávaná pre svoj experimentálny prístup k mestskému a regionálnemu rozvoju. Pôvodne sa IBA zameriavali na estetiku a technológiu architektúry, odvtedy však rozšírili svoj záber o sociálne, ekonomické a environmentálne aspekty spolu s účasťou verejnosti a kvalitou procesov. Tieto výstavy sa teraz zaoberajú životným prostredím, bývaním a mestským rozvojom a ich cieľom je zaujať širšie publikum svojím obsahom, organizáciou a prezentáciou. Výstavy IBA stanovili nové štandardy pre orgány územného plánovania a nezávislých projektantov a zároveň poskytujú cennú inšpiráciu pre tvorcov politík, podniky a akademickú obec. Každá doteraz uskutočnená IBA zanechala trvalý vplyv presahujúci jej konkrétny čas a miesto.”

Myx Shelter – Vystavené návrhy vyvinuli a spoločne vyrobili huby Ganoderma Lucidum a 20 medzinárodných študentov magisterského štúdia v rámci voliteľného predmetu “Cirkulárne budovy s využitím bio-materiálov”. Projekt skúma novú techniku “Mycelium Textiles” na zabezpečenie akustického, vizuálneho a tepelného komfortu a súkromia v preplnených mestských vnútorných priestoroch. Veľkorozmerný modulárny prototyp s rozpätím cca 3 m a výškou 2 m prezentuje nové architektonické a konštrukčné prejavy vznikajúceho cirkulárneho biohospodárstva.