Energetika panelových bytových domov a možnosti ich obnovy

Mladá žena v zimnej záhrade, 1836. Zdroj: Tresidder, Stafford, 1986

Výstavba, prevádzka, údržba a demolácia stavieb tvoria až 40 % celkovej produkcie skleníkových plynov a znečistenia na svete. S rastúcim počtom obyvateľov a životnou úrovňou sa priamo úmerne zvyšuje aj spotreba energií a odpadu v našich domácnostiach.

Publikované

Polyfunkčný panelák – utópia a potenciál

Panelák na nároží Moskovskej a Poľnej ulice v Bratislave. Foto: Miro Pochyba

Rozvoľnený urbanizmus, ako je niekedy charakterizovaná typická sídlisková krajina rozprestierajúca sa v každom väčšom Slovenskom meste, je od 80. rokov cieľom zásadnej kritiky. Moderný projekt funkčného mesta je dnes väčšinovo chápaný ako zlyhanie.

Publikované

Stadtelefant

Stadtelefant Viedeň - bočný pohľad na objekt. Foto: Andreas Buchberger

Viedenský objekt je riešený ako oceľobetónový skelet s prefabrikovanou sendvičovou fasádou s priznaným rastrom nápadne pripomínajúcim panelové domy minulého režimu.

Publikované

KONCEPT 1⋅2022: Panel

Takmer 750-tisíc panelákových bytov pochádzajúcich z éry socializmu sa stalo významným symbolom doby svojho vzniku.

Publikované