Start with Children: medzinárodná konferencia o tvorbe miest budúcnosti pre deti

Screenshot 2024 03 28 at 07.58.38

Koncom mája sa Bratislava na dva dni premení na centrum medzinárodnej diskusie o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potrebám detí. Vyše 30 odborníkov a odborníčok v tejto oblasti bude prednášať, viesť workshopy či diskutovať v panelových diskusiách o plánovaní udržateľných miest, ktoré budú obývateľné pre budúce generácie. Pre dosiahnutie tohto cieľa je dôležité zamerať sa pri plánovaní miest prioritne na potreby detí. Na medzinárodnom samite Start with Children, ktorý organizujú Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s hlavným mestom Bratislava, o tom porozprávajú starostovia, architektky, urbanisti či ľudia zasadzujúci sa za ochranu planéty z celého sveta. 

„Verejný priestor je pre mňa ako primátora a zároveň aj architekta jeden z najdôležitejších aspektov zlepšovania kvality života v meste. Fyzický priestor ovplyvňuje to, ako sa v ňom cítime, ale aj ako sa správame. Ak sa v ňom cítia dobre a bezpečne deti, stáva sa otvorenejším, príjemnejším a bezpečnejším pre všetkých. Som presvedčený, že mesto je nevyhnutné plánovať aj s ohľadom na potreby detí. Pomôže nám to dobre a zodpovedne vytvárať budúcnosť,“ uviedol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý zároveň vystúpi aj na samite ako rečník.

Myšlienka vytvárania miest pre deti, ktoré sa tak stávajú mestami pre všetkých, je nosnou témou konferencie zameranej na tvorbu miest ohľaduplných voči deťom s dôrazom na zvýšenie bezpečnosti.

„Pri vytváraní verejných priestorov je veľmi dôležité klásť dôraz na bezpečnosť detí, ale aj na ich hru a slobodný pohyb, hovoria o tom aj medzinárodné dohovory o právach detí. Bratislava a celý svet zároveň stoja pred klimatickými výzvami a je potrebné plánovať mestá zodpovedne s cieľom zabezpečenia ich udržateľnosti do budúcna. Som rada, že Bratislava v máji privíta špičkových svetových expertov a expertky, ktorí v tejto oblasti prinesú množstvo inšpirácie,” uviedla riaditeľka Metropolitného inštitútu Bratislavy Petra Marko, ktorá bude taktiež súčasťou samitu Start with Children.

„V histórii nájdeme príklady, kedy sa pri tvorbe miest priorizovali potreby detí. Vezmime si Holandsko v roku 1960 – autá zrazili deti, ktoré sa hrali na ulici a rodičia sa zaktivizovali. Na ich tlak vznikol tzv. Woonerf – alebo ,živé ulice´. Keď sme našli spôsob na  typológiu ulíc, ktorá umožnila trojročnému dieťaťu vyrastať autonómne a slobodne, hrať sa vonku, vybudovali sme tichý, bezpečný priestor aj pre ľudí so znevýhodnením či starších ľudí, ktorí necestujú ďaleko, ale túžia po spoločenskom kontakte. Ukázalo sa, že miesta, ktoré sú prioritne dizajnované pre deti, sú napokon inkluzívne, prospešné pre duševné zdravie a príjemné pre všetkých. Systematicky prinášať potreby detí do centra plánovania miest predstavuje nový prístup a na samite o ňom budeme intenzívne hovoriť,” uviedol Simon Battisti, kurátor obsahu samitu Start with Children.

Start with children
Start with children

Konferencia Start with Children: Bratislava Summit prinesie podnetný program aj sprievodné aktivity

Počas dvoch dní na konci mája bude možné zúčastniť sa na prednáškach, paneloch, workshopoch, prehliadkach v historickom centre Bratislavy. 

Tromi hlavnými témami samitu budú udržateľné plánovanie mesta, tvorba verejných priestorov s ohľadom na potreby detí a klimatická odolnosť.

Prvý deň samitu bude venovaný témam, ako sú klimatická kríza, adaptácia na extrémne počasie, prosperujúce susedstvá a spoločnosť či hra a každodenná sloboda. Hovoriť o nich budú kanadský urbanista, zakladateľ a predseda organizácie 8 80 cities Gil Peñalosa, trojnásobný primátor Tirany, hlavného mesta Albánska, Erion Veliaj, architektka, mestská dizajnérka riaditeľka pre klímu v Capita Ankita Chachra, architektka, výskumníčka a zakladateľka štúdia Ludo Meghan Talarowski, spoluzakladateľka a riaditeľka Polish Smog Alert Anna Dworakowska.

Počas druhého dňa sa otvoria témy, ako vytváranie miest s deťmi, participácia, práca so susedstvom, mesto a starostlivé komunity, vzťah detí k prírode, vedenie detí k aktivizmu, deti a mobilita. Budú o nich hovoriť celosvetovo uznávaná urbanistka a výskumníčka Sudeshna Chatterjee, dánsky architekt a profesor Jan Gehl, riaditeľka v Bloomberg Associates Amanda Burden či riaditeľka Metropolitného inštitútu Bratislavy Petra Marko.

V rámci sprievodného programu bude otvorený aj Pavilón na hranie, ktorý je súčasťou projektu Metropolitného inštitútu Bratislavy pod názvom Mesto pre deti. Pripravené budú workshopy pre deti na témy urbánneho rozvoja, udržateľnosti či ekológie.  

Predstavujeme ďalšie medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré sa na samite predstavia

Svoju expertízu na medzinárodnej konferencii predstavia odborníci a odborníčky, medzi ktorými sú spoluzakladateľka projektu Teach for Slovakia a riaditeľka inkluzívnej škôlky Rozmanita Anna Symington-Maar, riaditeľ Child and Youth Health pre FIA Foundation Atsani Ariobowo, riaditeľka iniciatívy Global Designing Cities Skye Duncan, riaditeľka globálnej siete Walk21 Bronwen Thornton, členka siete Our Kids Climate Kamila Kadzidlowska, spoluzakladateľ a riaditeľ Capita Joe Waters, riaditeľka ZCD Architects Dinah Bornat, riaditeľka Nuffield Family Justice Observatory Beverly Barnett-Jones, spoluzakladateľka organizácie Mothers Rise Up Maya Mailer. Budú medzi nimi aj primátor hlavného mesta Matúš Vallo a riaditeľka Metropolitého inštitútu Bratislavy Petra Marko. 

Dinah Bornat je riaditeľkou ZCD Architects, ako aj medzinárodne uznávanou architektkou a rešpektovanou výskumníčkou. Je spoluautorkou mnohých publikácií o architektúre, plánovaní a navrhovaní prosperujúcich a udržateľných verejných priestorov so zapojením detí.  

Bronwen Thornton  je riaditeľkou Walk21, globálnej siete zameranej na peší pohyb a chôdzu ľudí v mestách. Patrí medzi významné expertky v tejto oblasti. Má viac ako dvadsaťročné skúsenosti v strategickom plánovaní dopravy, v komunitnej a politickej angažovanosti a rozvoji politiky a projektov so zameraním na spravodlivú a udržateľnú dopravu.

Maya Mailer sa zasadzuje o ochranu planéty a je spoluzakladateľkou organizácie Mothers Rise Up.  Organizácia nedávno zrealizovala tanečnú protestnú performance namierenú voči Lloyd´s, najväčšiemu poisťovateľovi fosílnych palív. Rečníčka sa okrem toho podieľa na riadení iniciatívy Our Kids Climate.

Beverley Barnett-Jones je riaditeľkou Nuffield Family Justice Observatory a členkou poradnej skupiny  Royal Foundation Centre for Early Childhood. Má 25-ročné skúsenosti ako sociálna pracovníčka vo Veľkej Británii.  

Dvojdňová konferencia bude v bratislavskej Starej tržnici

Podujatie sa bude konať v dňoch 28. – 29. mája 2024 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Počas týchto dní bude možné zúčastniť sa na prednáškach, paneloch, workshopoch, prehliadkach v historickom centre Bratislavy. 

Viac informácií o konferencii nájdete na www.startwithchildren.com.