Zdravie si poškodzujeme aj sami – nesprávnym zdrojom vykurovania

Zdroj: SPP - distribúcia, a.s.

Ozbrojený konflikt na Ukrajine zamiešal karty na energetickom trhu. Nárast cien energetických zdrojov a obavy verejnosti z ich nedostupnosti sa odrazili na kvalite ovzdušia. Ako najväčší znečisťovatelia sa pred priemysel, dopravu a energetiku dostali domácnosti spaľujúce tuhé palivá.

Publikované
Kategorizované ako Aktuality