Zdravie si poškodzujeme aj sami – nesprávnym zdrojom vykurovania

Zdroj: SPP - distribúcia, a.s.

Ozbrojený konflikt na Ukrajine zamiešal karty na energetickom trhu. Nárast cien energetických zdrojov a obavy verejnosti z ich nedostupnosti sa odrazili na kvalite ovzdušia. Ako najväčší znečisťovatelia sa pred priemysel, dopravu a energetiku dostali domácnosti spaľujúce tuhé palivá.

Spaľovanie dreva a uhlia pri individuálnom vykurovaní v domácnostiach produkuje látky znečisťujúce ovzdušie, a tým negatívne ovplyvňuje ľudské zdravie. S nástupom vykurovacej sezóny a zhoršených rozptylových podmienok počas smogových dní v zimných mesiacoch sa kvalita ovzdušia často dostáva na kritické úrovne a je dôvodom na varovania a výstrahy meteorológov, ekológov aj zdravotníkov.

Najväčší znečisťovatelia

Vykurovanie tuhými palivami negatívne ovplyvňuje kvalitu ovzdušia a predstavuje zdravotné riziko, pretože počas neho vznikajú produkty z nedokonalého spaľovania, ako sú mikroskopické pevné častice PM10 a PM2,5, oxid uhoľnatý (CO) a obávaný benzo(a)pyrén (BaP), ktorý je silným karcinogénom a mutagénom. Jemné častice PM10 a PM2,5 zhoršujú respiračné, srdcovo-cievne ochorenia a majú vplyv na centrálny nervový systém.

Podiely emisií vybraných látok poľa sektorov a ich základná charakteristika (Zdroj shMÚ, WhO, EEa 2018)
Podiely emisií vybraných látok poľa sektorov a ich základná charakteristika (Zdroj: SHMÚ, WHO, EEA 2018)

Snaha ušetriť môže vyjsť draho

Nárast cien je citeľný nielen pri palivovom dreve a uhlí, ale aj v oblasti odvozu a likvidácie odpadov, čo má za následok, že časť obyvateľstva rieši nadbytok horľavého odpadu jeho spaľovaním v kotloch na pevné palivá. Vzhľadom na to, že v kotloch v domácnostiach je zakázané spaľovať komunálny odpad a druhotné palivá (staré časopisy a letáky, PET fľaše a iné plasty, starý textil a nábytok, OSB dosky, drevotriesky, preglejky, drevené okenné rámy, staré oleje, pneumatiky, obuv, linoleum, plávajúce podlahy a pod.), obec alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) môžu uložiť za porušenie zákona o ovzduší v súvislosti s nedodržaním spaľovania určených palív v malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia pokutu až do výšky 3 300 eur. Navyše, v zmysle zákona o odpadoch môže obec za priestupok spaľovania komunálnych odpadov na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach udeliť pokutu až do výšky 1 500 eur.

Mnohé domácnosti minulý rok z obáv pred nedostatkom dodávok a vysokými cenami energií vymenili nízkoemisný zemný plyn za vykurovanie pevnými palivami. Zemný plyn má pritom schopnosť prispievať k zlepšeniu stavu ovzdušia. V porovnaní s pevnými palivami vzniká pri spaľovaní zemného plynu podstatne menej škodlivín a neprodukujú sa takmer žiadne mikroskopické prachové častice. Navyše, pri využívaní zemného plynu na vykurovanie je možné ušetriť až takmer polovicu emisií skleníkových plynov v porovnaní s uhlím a drevom.

Vymeňte si starý plynový kotol za nový kondenzačný so zľavou

SPP – distribúcia, a. s., sa spolu s partnerskými výrobcami kotlov podporí odberateľov plynu, ktorí majú doma starší plynový kotol. Nákup nového nízkoemisného plynového kondenzačného kotla podporia, v závislosti od jeho predajnej ceny, poukazom na zľavu až do 600 €.

Záujemcovia o zľavu na nákup nového plynového kondenzačného kotla majú možnosť vybrať si z pestrej ponuky piatich renomovaných výrobcov a dodávateľov vykurovacej techniky na webovej stránke www.mojnovykotol.sk. Po zaregistrovaní a výbere požadovaných parametrov kotla im systém vygeneruje poukaz, ktorý si môžu uplatniť v rámci predajnej siete príslušného výrobcu vykurovacej techniky.

Odberateľ kúpou zľavneného nového kondenzačného kotla ušetrí dvakrát – nielen na jeho nákupnej cene, ale okamžite aj na nákladoch na vykurovanie a teplú vodu, keďže plynová kondenzačná vykurovacia technológia, oproti starším kotlom, dokáže zákazníkovi ušetriť až 23 % nákladov na plyn. Je to skvelé systémové riešenie vysokých cien energií, ktoré je možné implementovať relatívne rýchlo, nakoľko výmena staršieho plynového kotla za moderný kondenzačný si vyžaduje len minimálne technické úpravy. Zákazník bude navyše vďaka technológii H2 READY pripravený aj na budúcnosť, keďže moderné plynové kondenzačné kotly už umožňujú aj spoluspaľovanie vodíka.

oplyne.info

SPP Distribúcia

Zdroj: PR článok spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Fotogaléria