Bratislavská kalvária

Foto o.z. Bratislavská Kalvária

Autori: Ing.arch. Michaela Hantabalová, podpredsedníčka o.z. Bratislavská Kalvária, Ing.arch. Juraj Hantabal, člen výboru o.z. Bratislavská Kalvária. S blížiacimi sa sviatkami Veľkej noci sme navštívili pútnické miesto s touto témou, kde práve finišujú práce na terénnych úpravách drobných stavieb zastavení krížovej cesty. Na úspešnom príbehu obnovy bratislavskej Kalvárie majú veľký podiel architekti manželia Hantabalovci, ktorí v roku…

Publikované