Radek Váňa: Marketing a PR v architektuře

Kým Vitruvius sa nazdával, že k výbave úspešného architekta*ky patrí aj ovládať základy odborov astronómia a hudba, dnes platí, že treba vedieť aspoň niečo o marketingu a PR. Praktická príručka v stredne veľkom formáte na 160 stranách s množstvom ilustrácií sľubuje v pútavej grafickej forme návody pre architektov a architektky ale aj iné kreatívne profesie…

Publikované