Monika Bočková: Rieka ako projekt

Rieka ako projekt  „Dunaj, který je šťastný, že může uniknout dohledu přísných břehů, se zde po libosti toulá spletitou sítí kanálů křižujících všudypřítomné ostrovy širokými třídami, po nichž se s lomorem valí jeho vody. Vytváří velké a malé víry a pěnící se bystřiny, rve písečné břehy a odnáší značné kusy pevniny i trsy vrboví a…

Publikované