Monika Bočková: Rieka ako projekt

Maros Karabas

Akokoľvek máme tendenciu nazerať na rieky v mestách ako na prírodné entity, väčšina v skutočnosti predstavuje spleť prírodnej a kultúrnej histórie. Rieky sa v závislosti od miery regulovanosti nachádzajú niekde na škále od relatívne prirodzených po celkom umelé kanály. Preto ak dnes vieme analyzovať mestá a ich podobu ako nikdy sa nekončiace projekty, ktorých forma nevyhnutne implikuje politickú víziu doby, analogicky môžeme skúmať aj rieky – ako ľudské konštrukty, ako projekty.

Celý text si prečítate v magazíne Koncept 4/2023

Publikované
Kategorizované ako Ročník 2023