Emília Bednárová: Voda pretvárajúca krajinu

Priehrada, Ladislav Berger, Galéria Miloša Alexandra Bazovského
Priehrada, Ladislav Berger, Galéria Miloša Alexandra Bazovského

„Vodné diela neprispievajú len k zabezpečeniu vody pre obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo, ale majú aj významné postavenie venergetike vďaka výrobe ekologicky čistej elektrickej energie zobnoviteľného zdroja – vody. Napriek tomu, že vodná energia tvorí približne 17 % celkovej produkcie elektrickej energie na Slovensku, často čelí negatívnemu postoju verejnosti.“

Celý text si prečítate v magazíne Koncept 4/2023, Ilustrácia: Ladislav Berger: Priehrada