Medzipriestor v kontexte mesta

Northala Fields Park v Londýne. Zdroj: Marko & Placemakers

Rozvoj sídiel a následná suburbanizácia sú celosvetovým trendom, prinášajúcim nové výzvy, na ktoré neexistujú univerzálne riešenia. Okrem vitálnych miest často vznikajú aj medzipriestory a vágne miesta bez programu a jasného vymedzenia.

Publikované

Kontinuita krajiny

Lesný charakter pokroku vegetácie Skanderbeg square v Tirane. Foto: Filip Dujardin, Guust Selhorst, Samuela Hidri, Shqiponja Dakaj

Rozhovor o význame zelene, pôvode a kontinuite divokej krajiny v meste, esencii bohatej mediteránnej vegetácie a ovocných stromoch na námestiach, na každom mieste prepletený témou biodiverzity a trvalej udržateľnosti.

Publikované

Open source návrh nájomného bytu

Vrakuňa, Stavbárska ulica, marec 2022. Foto: Peter Čintalan

Martin Varga a Martin Kvitkovský tvoria hravý ateliér s jednopísmenovým názvom ô. Preslávení najmä ako „pamiatkari“ prostredníctvom obnovy hradu Uhrovec, sa púšťajú do obnovy mladšej architektúry – rozporuplného a médiami pošpineného Pentagonu.

Publikované

Architektúra komunít

Vizualizácia projektu Manufaktúra v Bernolákove. Zdroj: Imagine Development

Téma bývania je mimoriadne rozsiahla a dotýka sa takmer každej oblasti ľudského života. V ideálnom prípade by mal podmienky na dostupné bývanie definovať štát a samospráva. Byť relevantným hráčom, ktorému nejde o zisk, ale o všeobecné dobro.

Publikované

MODEL – Totalstudio

Letný dom Vajnory - Fotografie modelu. Foto: archív Totalstudio

Malý dom vo veľkej záhrade formálne odkazuje na dočasné kempingové koncepty bývania, záhradné domy, ale aj tradičné stavanie vo Vajnoroch. Výsledkom je kompozícia troch domov tvoriacich jeden celok.

Publikované

Transformácie panelu

Byt Mateja Honča po rekonštrukcii. Foto: Matej Hakár

Mladé architektonické duo Kilo/Honč charakterizuje odvážna, na prvý pohľad experimentálna tvorba. Matej a Richard v rozhovore s Kristínou Tomanovou vysvetľujú svoj prístup k adaptácii nielen panelákových bytov.

Publikované

Stačí pridať vzduch

David Pavlišta a Jarmila Dytrichová. Foto: Ľuboš Dobóczi

Rozhovor o rozšíření lodžií panelového domu v Hostivaři s architektom Davidom Pavlištom z re:architekti a iniciátorkou projektu, zároveň obyvateľkou domu Jarmilou Ditrychovou.

Publikované

Pravdivý panelák

Skica P. Paňáka k projektu Janíkov dvor

Rozhovor s Pavlom Paňákom, ktorý patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej slovenskej architektúry. Spolu s architektom Martinom Kusým tvoria významnú autorskú dvojicu a jadro ateliéru BKPŠ.

Publikované

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru

Kolonáda. Zdroj: Vizualizácie štúdia PLURAL

Rozhovor s partnermi štúdia PLURAL, Martinom Jančokom a Michalom Janákom. V októbri 2020 v spolupráci s brnianskym štúdiom krajinnej architektúry Ateliér DIVO vyhral súťaž na revitalizáciu verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana v Trnave. Ide o rozsiahle územie – deväť dvorov naviazaných na obytnú funkciu a jedno „centrum“ prislúchajúce k občianskej vybavenosti.

Publikované

Panelové sídlisko a spoločnosť

Panelák na Dlhých dieloch VI. Foto: Ondrej Nosál

Rozhovor s Jurajom Jantom, ktorý pôsobí od roku 2011 na Katedre etnológie FiF UK v Bratislave. Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa zaoberá hlavne urbánnou a aplikovanou etnológiou, výskumom socializmu, antropológiou priestoru a architektúry a tradičnou materiálnou kultúrou.

Publikované