Spoločnosť Xella CZ oslavuje 50 rokov

XELLA Horní Počaply 14.6.2024 foto noxmediacz print 8
XELLA Horní Počaply

Spoločnosť Xella CZ, výrobca stavebných materiálov Ytong, Silka, Multipor, s hrdosťou oznamuje úspešné ukončenie rozsiahlej rekonštrukcie svojho výrobného závodu, ktorá zahŕňa kompletnú výmenu všetkých desiatich autoklávov a súvisiacich zariadení.

Táto investícia podčiarkuje záväzok skupiny Xella zvládnuť ekonomické výzvy, ako aj identifikovať príležitosti na rast. Skupina Xella významne prispieva k miestnej ekonomike, vytvára pracovné príležitosti a podporuje udržateľný rozvoj. Pokračujúce investície skupiny Xella posilňujú jej pozíciu a zabezpečujú následný rast a stabilitu v Českej republike.
Projekt výmeny autoklávov je pre závod kľúčový. Autoklávy sú kľúčovým zariadením pri výrobe pórobetónu. Autoklávovanie dokonale spevňuje materiál, čím mu dodáva charakteristické vlastnosti, ako je pevnosť a tepelná izolácia. Inštalované autoklávy sú dlhé 26 metrov s priemerom 2,8 metra a každý z nich pojme až 65 metrov kubických materiálu.

“Vytvrdzovacie autoklávy inštalované spoločnosťou Scholz sú navrhnuté a vyrobené podľa najnovšieho technologického know-how a výrobných postupov, vrátane patentovaných automatických hydraulických krytov na rýchle nakladanie a vykladanie materiálov,” hovorí Stanislav Slánský, riaditeľ závodu. “Som hrdý na to, čo sme dosiahli. Tento projekt bol nielen technicky a časovo náročný, ale vyžadoval si aj vysokú úroveň koordinácie a spolupráce medzi rôznymi tímami. Všetko prebiehalo s výraznou podporou materskej spoločnosti Xella International so sídlom v Nemecku a vďaka nasadeniu a profesionalite všetkých zúčastnených strán sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu načas,” dodáva Slánský.

Veľký dôraz sa kládol na bezpečnosť zamestnancov závodu, ktorá je nielen najvyššou prioritou, ale aj pilierom základných hodnôt spoločnosti. Súčasťou investície bola inštalácia viacerých bezpečnostných prvkov a opatrení. “Vďaka inštalácii nových plošín a chodieb sa uľahčili údržbárske práce v závode. Prístup ku kontrolným bodom, prípadná oprava alebo výmena časti či celého zariadenia sú pohodlnejšie a najmä bezpečnejšie,” vysvetľuje Petr Novák – vedúci údržby. Súčasťou zariadenia je aj sofistikovaný systém prepúšťacích ventilov pary, ktorý zabezpečuje efektívnu a udržateľnú výrobu.

Pri príležitosti znovuotvorenia závodu sa zúčastnil širší manažérsky tím na čele s generálnym riaditeľom skupiny Xella Christophom Clementom. Vo svojom prejave zdôraznil tri dôležité zistenia:
Bezpečnosť – 287 dní projektu bez jedinej nehody. Inštalácia najnovšej výrobnej technológie a zariadení na ochranu zamestnancov.
Ľudia – úspešné dokončenie projektu vďaka kvalite miestneho tímu a vynikajúcej spolupráci s inžinierskym tímom v Nemecku a ďalšími spoločnosťami z rôznych krajín, ktoré sa podieľali na rozsiahlej rekonštrukcii.
Stratégia – vybudovanie dlhodobo udržateľného dodávateľského reťazca v Českej republike s tromi silnými závodmi, ktoré budú zásobovať aj slovenský a rakúsky trh.
“Sme pripravení pokračovať v našom úsilí a zavádzať inovatívne, vysokokvalitné a udržateľné výrobky, aby sme splnili očakávania našich zákazníkov a investorov pri výstavbe alebo rekonštrukcii ich domovov,” uzatvára Igor Forberger, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Xella CZ/SK.

 

Publikované
Kategorizované ako Aktuality Označené ako