Pridajte sa k Deklarácii Nového európskeho Bauhausu Slovensko

Screenshot 2024 06 27 at 16.31.43

Deklarácia vyzýva vládu Slovenskej republiky, vyhlasovateľov urbanistických, architektonických a dizajnérskych súťaží, verejnoprávne a súkromné médiá, vzdelávacie a výskumno-vývojové inštitúcie, samosprávy, regióny, mestá a obce, verejné organizácie; zástupcov občianskej spoločnosti, privátny sektor, jednotlivcov, investorov a klientov, aby vo svojej práci nasledovali princípy iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

Nový európsky Bauhaus sa od svojho vzniku stal uznávanou iniciatívou a prepojenie jeho troch pilierov – environmentálnej udržateľnoti, sociálnej inklúzie a novej estetiky (kultúrnej hodnoty) si zaslúžia širokospektrálnu politickú aj mediálnu podporu.

Plný text TU

podpíšte

Screenshot 2024 06 27 at 16.27.03

 

Prečítajte si aj reportáž z New European Bauhaus Festivalu 2024 TU

 

NEB 0117
Pohľad na park Cinquantenaire Park, Brusel, foto: NEB