Panely v umení

Jozef Jankovič - Návrh 44 podlažného vežiaka, ktorý by mal byť postavený k 44. výročiu. Zdroj: Slovenská národná galéria

Snaha zachytiť odcudzenie sa, stratu identity a kontroly nad svojím životným priestorom, masovosť a stereotypizáciu výstavby a bývania, kontrast osobného verzus verejného, ako aj dehumanizáciu až vulgarizáciu okolitého prostredia.

Ostrov blahobytu

Panelák v Rimavskej Sobote od štúdia GutGut. Foto: Miro Pochyba

Rekonštrukcia panelového domu v Rimavskej Sobote od ateliéru GutGut je jednoznačne najvýraznejším architektonickým počinom v histórii obnovy panelových domov na Slovensku. V čase dokončenia projektu sa ako solitér publikoval naprieč širokým spektrom médií a vyslúžil si pozitívny ohlas laickej aj odbornej verejnosti.

Stačí pridať vzduch

David Pavlišta a Jarmila Dytrichová. Foto: Ľuboš Dobóczi

Rozhovor o rozšíření lodžií panelového domu v Hostivaři s architektom Davidom Pavlištom z re:architekti a iniciátorkou projektu, zároveň obyvateľkou domu Jarmilou Ditrychovou.

Pravdivý panelák

Skica P. Paňáka k projektu Janíkov dvor

Rozhovor s Pavlom Paňákom, ktorý patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej slovenskej architektúry. Spolu s architektom Martinom Kusým tvoria významnú autorskú dvojicu a jadro ateliéru BKPŠ.

Panelové sídlisko a spoločnosť

Panelák na Dlhých dieloch VI. Foto: Ondrej Nosál

Rozhovor s Jurajom Jantom, ktorý pôsobí od roku 2011 na Katedre etnológie FiF UK v Bratislave. Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa zaoberá hlavne urbánnou a aplikovanou etnológiou, výskumom socializmu, antropológiou priestoru a architektúry a tradičnou materiálnou kultúrou.

Energetika panelových bytových domov a možnosti ich obnovy

Mladá žena v zimnej záhrade, 1836. Zdroj: Tresidder, Stafford, 1986

Výstavba, prevádzka, údržba a demolácia stavieb tvoria až 40 % celkovej produkcie skleníkových plynov a znečistenia na svete. S rastúcim počtom obyvateľov a životnou úrovňou sa priamo úmerne zvyšuje aj spotreba energií a odpadu v našich domácnostiach.