Kultúra rozhodnutí

Cintorín Brezno. Vizualizácie: LABAK

Na úvod o krajine. Pomenovanie krajina alebo krajinný medzi nami otvára mnoho diskusií a naším cieľom je neustále hľadať, či sme schopní uchopiť komplexnosť témy a ako s tou komplexnosťou vieme narábať.

Čo to vzniká za mestom

Ilustrácie: Martin Šveda

Dnes je zrejmé, že celosvetový rozvoj miest sa deje predovšetkým prostredníctvom rozrastania predmestí – suburbanizáciou. Tento proces postihol prakticky všetky mestá vyspelého sveta a neobišiel ani Bratislavu.

Medzipriestor v kontexte mesta

Northala Fields Park v Londýne. Zdroj: Marko & Placemakers

Rozvoj sídiel a následná suburbanizácia sú celosvetovým trendom, prinášajúcim nové výzvy, na ktoré neexistujú univerzálne riešenia. Okrem vitálnych miest často vznikajú aj medzipriestory a vágne miesta bez programu a jasného vymedzenia.

Open source návrh nájomného bytu

Vrakuňa, Stavbárska ulica, marec 2022. Foto: Peter Čintalan

Martin Varga a Martin Kvitkovský tvoria hravý ateliér s jednopísmenovým názvom ô. Preslávení najmä ako „pamiatkari“ prostredníctvom obnovy hradu Uhrovec, sa púšťajú do obnovy mladšej architektúry – rozporuplného a médiami pošpineného Pentagonu.

DOM.ov

Obec Svinia. Foto: archív autorky, Fb projekt DOM.ov

Domov a bývanie. Základná ľudská potreba a jedna z najfundamentálnejších kategórií Maslowovej pyramídy. V ideálnom svete právo. Bez bývania to nejde, nejde to však ani s bývaním nelegálnym a v nevyhovujúcich podmienkach.

ŠUFLÍK – obytná veža Vidor od Zerozero

Zdroj: archív Zerozero

Vidor je ubytovacie zariadenie pre mladý pár a ich priateľov s možnosťou komerčného prenájmu ubytovacích jednotiek. Miesto lokalizované na východnom okraji štruktúry Spišského Hrhova ponúka magické výhľady na krajinu, ktorej dominuje neopakovateľná silueta najväčšieho hradu Slovenska.

T08B

Byt Tomáša Boroša. Foto: David Hanko

Tomáš Boroš, jeden zo zakladateľov košického štúdia Doxa, je známy svojimi ilustráciami a sebe vlastnou poetickou estetikou. Pri rekonštrukcii 3-izbového bytu v panelovom dome sa vyrovnáva nielen so samotnou témou podstaty panelu, ale pridáva nové, pre panelák (zatiaľ) netradičné témy.

Panely v umení

Jozef Jankovič - Návrh 44 podlažného vežiaka, ktorý by mal byť postavený k 44. výročiu. Zdroj: Slovenská národná galéria

Snaha zachytiť odcudzenie sa, stratu identity a kontroly nad svojím životným priestorom, masovosť a stereotypizáciu výstavby a bývania, kontrast osobného verzus verejného, ako aj dehumanizáciu až vulgarizáciu okolitého prostredia.

MODEL – Totalstudio

Letný dom Vajnory - Fotografie modelu. Foto: archív Totalstudio

Malý dom vo veľkej záhrade formálne odkazuje na dočasné kempingové koncepty bývania, záhradné domy, ale aj tradičné stavanie vo Vajnoroch. Výsledkom je kompozícia troch domov tvoriacich jeden celok.