Kultúra rozhodnutí

Cintorín Brezno. Vizualizácie: LABAK

Na úvod o krajine. Pomenovanie krajina alebo krajinný medzi nami otvára mnoho diskusií a naším cieľom je neustále hľadať, či sme schopní uchopiť komplexnosť témy a ako s tou komplexnosťou vieme narábať.

Publikované

Čo to vzniká za mestom

Ilustrácie: Martin Šveda

Dnes je zrejmé, že celosvetový rozvoj miest sa deje predovšetkým prostredníctvom rozrastania predmestí – suburbanizáciou. Tento proces postihol prakticky všetky mestá vyspelého sveta a neobišiel ani Bratislavu.

Publikované

Medzipriestor v kontexte mesta

Northala Fields Park v Londýne. Zdroj: Marko & Placemakers

Rozvoj sídiel a následná suburbanizácia sú celosvetovým trendom, prinášajúcim nové výzvy, na ktoré neexistujú univerzálne riešenia. Okrem vitálnych miest často vznikajú aj medzipriestory a vágne miesta bez programu a jasného vymedzenia.

Publikované

Open source návrh nájomného bytu

Vrakuňa, Stavbárska ulica, marec 2022. Foto: Peter Čintalan

Martin Varga a Martin Kvitkovský tvoria hravý ateliér s jednopísmenovým názvom ô. Preslávení najmä ako „pamiatkari“ prostredníctvom obnovy hradu Uhrovec, sa púšťajú do obnovy mladšej architektúry – rozporuplného a médiami pošpineného Pentagonu.

Publikované

DOM.ov

Obec Svinia. Foto: archív autorky, Fb projekt DOM.ov

Domov a bývanie. Základná ľudská potreba a jedna z najfundamentálnejších kategórií Maslowovej pyramídy. V ideálnom svete právo. Bez bývania to nejde, nejde to však ani s bývaním nelegálnym a v nevyhovujúcich podmienkach.

Publikované

ŠUFLÍK – obytná veža Vidor od Zerozero

Zdroj: archív Zerozero

Vidor je ubytovacie zariadenie pre mladý pár a ich priateľov s možnosťou komerčného prenájmu ubytovacích jednotiek. Miesto lokalizované na východnom okraji štruktúry Spišského Hrhova ponúka magické výhľady na krajinu, ktorej dominuje neopakovateľná silueta najväčšieho hradu Slovenska.

Publikované

T08B

Byt Tomáša Boroša. Foto: David Hanko

Tomáš Boroš, jeden zo zakladateľov košického štúdia Doxa, je známy svojimi ilustráciami a sebe vlastnou poetickou estetikou. Pri rekonštrukcii 3-izbového bytu v panelovom dome sa vyrovnáva nielen so samotnou témou podstaty panelu, ale pridáva nové, pre panelák (zatiaľ) netradičné témy.

Publikované

Panely v umení

Jozef Jankovič - Návrh 44 podlažného vežiaka, ktorý by mal byť postavený k 44. výročiu. Zdroj: Slovenská národná galéria

Snaha zachytiť odcudzenie sa, stratu identity a kontroly nad svojím životným priestorom, masovosť a stereotypizáciu výstavby a bývania, kontrast osobného verzus verejného, ako aj dehumanizáciu až vulgarizáciu okolitého prostredia.

Publikované

MODEL – Totalstudio

Letný dom Vajnory - Fotografie modelu. Foto: archív Totalstudio

Malý dom vo veľkej záhrade formálne odkazuje na dočasné kempingové koncepty bývania, záhradné domy, ale aj tradičné stavanie vo Vajnoroch. Výsledkom je kompozícia troch domov tvoriacich jeden celok.

Publikované

Ostrov blahobytu

Panelák v Rimavskej Sobote od štúdia GutGut. Foto: Miro Pochyba

Rekonštrukcia panelového domu v Rimavskej Sobote od ateliéru GutGut je jednoznačne najvýraznejším architektonickým počinom v histórii obnovy panelových domov na Slovensku. V čase dokončenia projektu sa ako solitér publikoval naprieč širokým spektrom médií a vyslúžil si pozitívny ohlas laickej aj odbornej verejnosti.

Publikované