KONCEPT 1⋅2022: Panel

Časopis Koncept 1/2022

Táňa Kuva, Kristína Tomanová | text vyšiel v magazíne Koncept 1/2022

Takmer 750-tisíc panelákových bytov pochádzajúcich z éry socializmu sa stalo významným symbolom doby svojho vzniku. Znakom ruptúry slovenskej spoločnosti, vysídlenia a vykorenenia obyvateľov, ako aj prostriedkom nivelácie národa. Predstavovali však aj nevídaný pokrok stavebníctva a práve masívnosťou výstavby, ktorú prefabrikácia umožňovala, riešili sociálnu a bytovú otázku vtedajšieho Československa.

Počiatočnú architektonickú ambíciu časom nahradila architektúra bez architektov a často aj bez stavebno-technickej kvality. Symbol sa vyčerpal a z panelákov ostali len kulisy počiatočného zámeru. Kulisy, ktoré mali mať obmedzený čas užívania a ich životnosť by sa pomaly chýlila ku koncu. Dnes je nám však jasné, že príbeh panelákov ešte neskončil a obdobie ich obnovy takmer výlučne energetickým zefektívňovaním je len jednou farebnou kapitolou.

Dočasnosť zateplenia je novou výzvou a nádejou, že keď príde čas ich ďalšej obnovy, dá sa to urobiť lepšie ako len obaliť vrstvou izolácie.

Neprijatá panelová identita skrytá pod nánosom izolácie polarizuje spoločnosť možno viac ako paneláky samotné. Pre ich chyby a nedostatky sa spoločnosť stala imúnna k vnímaniu ich hodnôt a negatívna konotácia absentuje často len u generácie, ktorá v panelákoch vyrastala a ich identitu prijíma. 

V prvom čísle časopisu Koncept sme sa rozhodli venovať problematike substancie panelákov práve pre architektonické vákuum, v ktorom sa napriek svojmu počtu ocitli. Reflektujeme ojedinelé ambície doma aj v zahraničí, ktoré sa nezaoberajú len technickou, ale aj humanizačnou stránkou tejto problematiky. Autori hľadajú udržateľnú adaptáciu sídlisk, okolitých verejných priestorov, objektov panelákov a bytov v nich. K ich transformácii sa stavajú koncepčne, nesnažia sa nutne skryťich panelovú identitu, naopak, vedome pracujú s estetikou a poetikou prefabrikovaného panela.

Dočasnosť zateplenia je novou výzvou a nádejou, že keď príde čas ich ďalšej obnovy, dá sa to urobiť lepšie ako len obaliť vrstvou izolácie. Ich typizácia ponúka možnosti systémového riešenia. Nový príbeh, kde podstatu panelákov prijmeme za svoju možno až národnú identitu, ku ktorej budeme pristupovať bez negatívnych predsudkov a otvorene hľadať možnosti ich skutočnej transformácie.

Obsah vydania 1⋅2022

 • Polyfunkčný panelák – utópia a potenciál ⋅ Peter Szalay
 • Panelové sídlisko a spoločnosť ⋅ Juraj Janto
 • Energetika panelových obytných domov ⋅ Ema Ruhigová a Roman Ruhig
 • Pravdivý panelák ⋅ Pavol Paňák
 • Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru ⋅ PLURAL: Martin Jančok a Michal Janák
 • Ostrov blahobytu ⋅ Matúš Antolík o projekte ateliéru gutgut
 • Stačí pridať vzduch ⋅ David Pavlišta, Jarmila Dytrichová
 • Panel na panel ⋅ Meili & Peter Architekten: Markus Peter
 • Stadtelefant ⋅ Franz&Sue: Christian Ambos
 • Transformácie panelu ⋅ KiloHonč
 • T08B ⋅ Tomáš Boroš
 • Panely v umení ⋅ Filip Bielek
 • Skica ⋅ Jozef Pleskot
 • Model ⋅ Totalstudio
 • Šuflík ⋅ zerozero

Ukážkové strany z vydania