KONCEPT 1⋅2022: Panel

Časopis Koncept 1/2022

Takmer 750-tisíc panelákových bytov pochádzajúcich z éry socializmu sa stalo významným symbolom doby svojho vzniku.

Znakom ruptúry slovenskej spoločnosti, vysídlenia a vykorenenia obyvateľov, ako aj prostriedkom nivelácie národa. Predstavovali však aj nevídaný pokrok stavebníctva a práve masívnosťou výstavby, ktorú prefabrikácia umožňovala, riešili sociálnu a bytovú otázku vtedajšieho Československa.

Obsah vydania 1⋅2022

Polyfunkčný panelák – utópia a potenciál ⋅ Peter Szalay

Panelové sídlisko a spoločnosť ⋅ Juraj Janto

Energetika panelových obytných domov ⋅ Ema Ruhigová a Roman Ruhig

Pravdivý panelák ⋅ Pavol Paňák

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru ⋅ PLURAL: Martin Jančok a Michal Janák

Ostrov blahobytu ⋅ Matúš Antolík o projekte ateliéru gutgut

Stačí pridať vzduch ⋅ David Pavlišta, Jarmila Dytrichová

Panel na panel ⋅ Meili & Peter Architekten: Markus Peter

Stadtelefant ⋅ Franz&Sue: Christian Ambos

Transformácie panelu ⋅ KiloHonč

T08B ⋅ Tomáš Boroš

Panely v umení ⋅ Filip Bielek

Skica ⋅ Jozef Pleskot

Model ⋅ Totalstudio

Šuflík ⋅ zerozero

Ukážkové strany z vydania