KONCEPT 4⋅2023: Voda

V štvrtom čísle magazínu Koncept sa zamýšľa Jarmila Bencová nad témou Voda v konceptoch architektúry. Francisco del Coral hodnotí tvorbu Carla Scarpu. Kristína Tomanová a Táňa Kuva sa rozprávajú s Emíliou Bednárovou z Katedry geotechniky STU o vode, ktorá pretvára krajinu. Eduardo Souto Moura predstaví vodnú elektráreň Tua Dam. Prokop Matej sa rozprával s Petrom…

Publikované

KONCEPT 3⋅2023: Pamäť architektúry 

V treťom čísle magazínu Koncept píše Igor Krpelán o zachovaní a pokračovaní kultúrneho odkazu. Definuje charakteristické znaky tradičnej architektúry, najmä v oblasti Oravy. Pavol Paňák sa zamýšla v rozhovore s Táňou Kuva a Kristínou Tomanovou o podobách regionalizmu, ako architektúra reaguje na topografiu miesta, svetelné podmienky či miestnu klímu. Architekti Flores&Prats sa rozprávaju s Natáliou…

Publikované

KONCEPT 2⋅2023: Mestská krajina

Magazín KONCEPT 2⋅2023

Mestá nikdy neboli uzavretými organizmami, ich vznik, neustály rast a potreba vzájomného prepojenia vždy pretvárala krajinu okolo. Mestská krajina je tak tvorená nielen prvkami s jasnou funkciou – stavbami, ulicami, námestiami, parkami a cestami, ale aj množstvom priestorov bez zreteľnej funkcie.

Publikované

KONCEPT 1⋅2023: Iné formy bývania

Náš vzťah k súkromnému vlastníctvu nehnuteľností má tradíciu. Vlastnenie bolo a mentálne stále je zhmotnením nášho životného snaženia. Je dôkazom úspechu, mantrou a ideálom. Vlastnenie je status.

Publikované

KONCEPT 1⋅2022: Panel

Takmer 750-tisíc panelákových bytov pochádzajúcich z éry socializmu sa stalo významným symbolom doby svojho vzniku.

Publikované