Peter Jurkovič: O tradičnej architektúre

Peter Jurkovič s Andrejom Olahom sa rozprávajú o tradičnej architektúre na príklade Blumentálskej ulice: Sedíme na dvore u Peťa Jurkoviča pod starým orechom v (ne)dokončenej záhrade, na dedine uprostred mesta. V dome, ktorý si postavil na Blumentálskej ulici hneď vedľa kostola. Čo je možno zaujímavé, je to, že dom je vložený do historickej štruktúry a…

Publikované

Metropolitná krajina

Schémy: Bureau Bas Smets & LIST

Okraje mesta nie sú ostrou hranou, sú to rôznorodé medzipriestory, kde sa mesto prelína s krajinou a krajina s mestom, rurálne aktivity s tými mestskými.

Publikované