Metropolitná krajina

Schémy: Bureau Bas Smets & LIST

Okraje mesta nie sú ostrou hranou, sú to rôznorodé medzipriestory, kde sa mesto prelína s krajinou a krajina s mestom, rurálne aktivity s tými mestskými.